Individuaalse töölerakendamise teenus

Eesti Abikeskused osutab koostöös Eesti Töötukassaga alates 31.10.2016 kuni 31.12.2017 individuaalse töölerakendamise teenust Võrus ja Jõgevas. 

Teenuse eesmärk on leida kliendile sobiv töökoht ja toetada tema töötamist nii, et ta suudaks iseseisvalt tööülesandeid täita.

Loe edasi

MTÜ Eesti Abikeskused koostöös partneritega korraldasid konverentsi „Kuidas aidata kui ohvriks on laps“.

MTÜ Eesti Abikeskused koostöös partneritega korraldasid 30.novembril 2016 Tallinnas konverentsi „Kuidas aidata kui ohvriks on laps“. Konverents toimus Euroopa Liidu kaasrahastatud projekti „Tugiteenused vägivalda kogenud lapsohvritele Eestis, Soomes, Sloveenias ja Hispaanias“ raames. Projekti partneriteks on Sotsiaalkindlustusameti ohvriabiüksus Eestist, Vägistamise Kriisikeskus Tukinainen Soomest, MTÜ Logout Sloveeniast ja Polibienestar Uurimis Instituut Valencia Ülikool Hispaaniast.

Loe edasi

Kutse konverentsile „Kuidas aidata, kui ohvriks on laps“

MTÜ Eesti Abikeskused koostöös partneritega viivad ellu projekti „Tugiteenused vägivalda kogenud lapsohvritele Eestis, Soomes, Sloveenias ja Hispaanias“. Projekti partneriteks on Sotsiaalkindlustusameti ohvriabiüksus Eestist, Vägistamise kriisikeskus Tukinainen Soomest, MTÜ Logout Sloveeniast ja Polibienestar Uurimis Instituut Valencia Ülikool Hispaaniast.

Loe edasi

Kolmas juhtkomitee koosolek toimub Soomes

Juhtkomitee koosolek Soomes toimus 27.09 - 28.09.2016 Soome parteri Rape crisis cntre Tukinainen korraldamisel. Kohtumise programm algas koosolekuga, mille eesmärgiks oli läbi arutada 30. novembril Eestis toimuva konverentsi päevakava ja esinejad. Lepiti kokku teemavaldkonnad, mida soovitakse konverentsil kajastada ning millised eksperdid kaasatakse lektoritena.

Loe edasi