MTÜ Eesti Abikeskused koostöös partneritega korraldasid konverentsi „Kuidas aidata kui ohvriks on laps“.

MTÜ Eesti Abikeskused koostöös partneritega korraldasid 30.novembril 2016 Tallinnas konverentsi „Kuidas aidata kui ohvriks on laps“. Konverents toimus Euroopa Liidu kaasrahastatud projekti „Tugiteenused vägivalda kogenud lapsohvritele Eestis, Soomes, Sloveenias ja Hispaanias“ raames. Projekti partneriteks on Sotsiaalkindlustusameti ohvriabiüksus Eestist, Vägistamise Kriisikeskus Tukinainen Soomest, MTÜ Logout Sloveeniast ja Polibienestar Uurimis Instituut Valencia Ülikool Hispaaniast.

Konverentsi eesmärgiks oli jagada heade praktikate näitel kogemusi Eestist, Soomest ja Sloveeniast erinevate valdkondade spetsialistidelt, kellel on oma töös kokkupuude lapsohvritega. Teemadena tulid kajastamisele laste küsitlemise põhimõtteid, lapsohvri märkamine tervishoiusüsteemis, laste seksuaalne ahistamine ja väärkohtlemine ning laste internetisõltuvus.

Konverentsil esinesid ettekannetega: Kristjan Kask, PhD, Tallinna Ülikooli üldpsühholoogia dotsent; Eeva Nikkola, MD, PhD, pediaatria ja laste väärkohtlemise pediaatria, Helsingi Ülikooli Keskhaigla; Špela Reš, MA, psühholoog/konsultant asutusest MTÜ Logout ja Anton Toni Klančnik, MA, Sloveenia kriminaalpolitsei noorte kuritegevustalituse juht.

Konverentsist võtsid osa erinevate valdkondade spetsialistid, kes puutuvad oma töös kokku lastega, sealhulgas ohvriks langenud lastega (lastekaitse-, ohvriabi-, politsei töötajad; ministeeriumite, ametkondade, ülikoolide töötajad, meditsiini ja kohtusüsteemi esindajad jt).  Huvi konverentsi vastu oli suur, kokku osalejaid ligi 100 algselt arvestatud 60 asemel. Konverentsil osalemine oli tasuta ning kohapeal oli tagatud sünkroontõlge eesti ja inglise keelde.

Euroopa Liidu kaasrahastatud projekt “Tugiteenused vägivalda kogenud lapsohvritele Eestis, Soomes, Sloveenias ja Hispaanias” (JUST/2014/SPOB/AG/VICT/7469)

Mari-Liis Mänd

Projektijuht

MTÜ Eesti Abikeskused