Kolmas juhtkomitee koosolek toimub Soomes

Juhtkomitee koosolek Soomes toimus 27.09 - 28.09.2016 Soome parteri Rape crisis cntre Tukinainen korraldamisel. Kohtumise programm algas koosolekuga, mille eesmärgiks oli läbi arutada 30. novembril Eestis toimuva konverentsi päevakava ja esinejad. Lepiti kokku teemavaldkonnad, mida soovitakse konverentsil kajastada ning millised eksperdid kaasatakse lektoritena.

Päeva teises pooles oli võimalus külastada Soome Välisministeeriumit, kes tutvustas oma tööd. Kohtumise teemadeks olid piiriülesed lastekaitsejuhtumid, töö migratsiooni juhtumitega ning Soome võimalused väljaspool Soomet aidata oma riigi lapsi ja peresid.

Kohtumise teine päev jätkus juhtkomitee koosolekuga, kus arutati ühiselt seni koostatud analüüside, strateegiate ning  järgnevate projektitegevustena valmivate dokumentide koostamist – probleemi kirjeldus, struktuur,  Sloveenia koolituse kaardistuselt saadud tulemeid. Samuti arutati läbi partnerite küsimused eelarvete osas ning finantsvahendite kasutamine. Päeva teiste tegevustena saadi osa heade praktikate jagamisest,  külastades poiste maja ja tüdrukute maja, mis mõlemad pakuvad teenuseid lastele, kes on kuidagi hätta või ohvriks sattunud.  Mõlema asutuse eripäraks on, et poiste maja võtab vastu ainult poisse ja tüdrukute maja ainult tüdrukuid. Põhjus, miks sellised reegleid järgitakse tuleneb sellest, et samasooliste laste hulgas on enda probleemidest rääkimine lihtsam ning teistele kergemini mõistetav ja mitte häbi tekitav. Mõlema teenuse puhul pakutakse noorele kohapeal erinevaid nõustamisteenuseid, koolitusi, vabaaja veetmise võimalusi. Keskkonnad kuhu noori oodatakse on väga hubased ja turvatunnet tekitavad, mis aitab kindlasti kaasa nende aitamisele ning probleemide lahendamisele.

Euroopa Liidu kaasrahastatud projekt “Tugiteenused vägivalda kogenud lapsohvritele Eestis, Soomes, Sloveenias ja Hispaanias” (JUST/2014/SPOB/AG/VICT/7469)

Mari-Liis Mänd

Projektijuht

MTÜ Eesti Abikeskused