12.09. kuni 15.09.2016 toimus VICT projekti raames Sloveenias projektipartnerite ühiskoolitus

12.09. kuni 15.09.2016 toimus VICT projekti raames Sloveenias Ljubljanas projektipartnerite ühiskoolitus. Koolituse korraldajaks oli Sloveenia partner Logout, Nora Institute. Lisaks osalesid partnerid Valencia ülikoolist koos organisatsiooni Save the Children esindajaga, partnerid Soomest koos kriisi- ja traumaterapeudi ja seksuaalohvritele spetsialiseerunud nõustajaga Rape Crisis Centre Tukinaineni keskusest ja Tyttojen Talo-st ning Eestist MTÜ Eesti Abikeskuste esindajad koos Sotsiaalkindlustusemeti ovriabi üksuse ja Sotsiaalministeeriumi esindajatega.

Kokku osales 14 inimest ning lisaks Sloveenia spetsialistid, kes käisid jagamas kogemusi enda teenustest.

Koolituse käigus anti ülevaade laps ohvrite abistamise võimalustest ning toimivast süsteemist igas partnerriigis. Jagati omavahel kogemusi ja praktikaid juba toimivatest meetoditest ning tööprotsessidest. Sloveenid jagasid kogemusid VESNA projektist, interneti vägivalla ja sõltuvusega tegelevast programmist RESTART ja turvalise interneti projektist. Soome tutvustas SENJA mudeli rakendamist fookusega seksuaalohvritele ja kuidas ohvreid intervjueerida. Ning tutvustas Soome tüdrukute maja projekti. Eesti jagas kogemusi, kuidas alustada Barnahaus mudeli rakendamist seksuaalvägivalda kogenud lastega töötamisel ja eelintervjuude süsteemi loomisest. Hispaania ja Sloveenia eksperdid jagasid kogemusi ohvrite abistamiseks migratsiooni ja rände fookusest. Samuti oli võimalus külastada vägivalla teemadega tegelevat organisatsiooni, kes pakub teenuseid nii ohvritele kui toimepanijatele ning seda ühe organisatsiooni teenusena.

Samuti toimusid koolituse käigus osalejatele omavahelised töötoad, milles käsitleti laste abistamise võimalusi ning fookusgrupi arutelud järgnevate tegevuste elluviimiseks.

Euroopa Liidu kaasrahastatud projekt “Tugiteenused vägivalda kogenud lapsohvritele Eestis, Soomes, Sloveenias ja Hispaanias” (JUST/2014/SPOB/AG/VICT/7469)

Mari-Liis Mänd

Projektijuht

MTÜ Eesti Abikeskused