VICT projekti juhtkomitee kolmas koosolek toimus 29.06. – 30.06.2016 Hispaanias

VICT projekti juhtkomitee kolmas koosolek toimus 29.06. – 30.06.2016 Hispaanias Valencias,  Hispaania partneri Polibienestar Research Institute – University of Valencia korraldamisel. Kohtumine algas Eesti Abikeskuste esitlusega organisatsioonist ning käimasolevast projektist.

Projekti ülevaates tutvustati, millised on projekti eesmärgid ja tegevused. Millised tegevused on juba läbi viidud, millised tegevused on järgmised ja  millised eesmärgid on seatud projekti lõpuks. Esitlusele järgnes ümarlaua arutelu, kus lisaks projektipartneritele osalesid lisaks veel Valencia ülikooli partnerid Itaaliast. Ühiselt arutleti ja jagati kogemusi lastekaitse valdkonna väljakutsete üle Euroopas.

Järgmine päev jätkus esmalt Valencia ülikooli kogemuste jagamisega  ja esitlusega EU Daphne projektist SAVE ning koostööst organisatsioonist Save the Children. Järgnes projekti partnerite arutelu projekti käigus läbiviidud koolituste üle. Kõik partneid töid välja, et koolituste vastu on olnud suur huvi ja tagasiside igati positiivne. Samuti vaadati partneritega üle juba koostatud analüüsid ning täpsustati omavahel järgnevaid tegevusi ja tähtaegasid. Partneritele viiakse läbi ka ühiskoolitus Sloveenias, kas augusti lõpus või septembri keskel. Koolituse eesmärgiks on vahetada teadmisi ja häid praktikaid, sisaldades endas teoreetilist osa, rühma arutelusid, parimate praktikate jagamist külastustena.

Kohtumise lõpetas külastus noortekeskusesse, mis pakub erinevaid nõustamistegevusi, aga ka huvitegevust raskustesse sattunud lastele. Lisaks nõustamistele õpetatakse lastele seal erinevaid igapäevaseid kasulikke tegevusi nagu toiduvalmistamine, käsitööd, arvutiõpet jms tegevusi.

Euroopa Liidu kaasrahastatud projekt “Tugiteenused vägivalda kogenud lapsohvritele Eestis, Soomes, Sloveenias ja Hispaanias” (JUST/2014/SPOB/AG/VICT/7469)

Mari-Liis Mänd

Projektijuht

MTÜ Eesti Abikeskused