4. ja 5. aprillil 2016 toimus VICT projekti teine juhtkomitee kohtumine

4. ja 5. aprillil 2016 toimus VICT projekti teine töökohtumine ehk juhtkomitee koosoleku teine kohtumine. Seekordne kohtumine leidis aset Sloveenias, Ljubljanas Nora Instituut Logout koraaldamisel. Kohtumine algas juhtkomitee koosolekuga, kus esmalt arutleti seni ellu viidud tegevuste üle.

Arutati läbi projekti raames koostavate dokumentide valmimised ning anti ülevaade ees seisvate koolituste korraldustest. Iga partner viib läbi enda riigis koolitused spetsialistidele, kes oma töös puutuvad kokku laps ohvritega. Lisaks arutleti partneritele mõeldud ühiskoolituse korraldamist ning järgmiste töökohtumiste läbiviimist. Vaadati üle ka esmased ideed ühise veebiplatvormi loomiseks. Lõpu konverentsi toimumise aeg Eestis on endiselt fikseeritud 30.novembriks kuhu oodatakse osalema vähemalt 60 spetsialisti ning ettepanekud kaasata lektoritena erinevate riikide spetsialiste.

Kohtumine jätkus Sloveenia Ombudsmani juures, kes tutvustas projekti „Lapse hääl“, mis keskendub kannataja esindamist. Projekt pakub võimaluse lastele saada isiklik esindaja, kes esindab teda kõigis toimingutes ja suhtlemistes, kui laps on sattunud ohvriks, kannatajaks.

Samuti oli võimalus külastada Sloveenia laste ja noorte kriisikeskust, mis pakub hätta sattunud lastele turvakodu teenust.

Euroopa Liidu kaasrahastatud projekt “Tugiteenused vägivalda kogenud lapsohvritele Eestis, Soomes, Sloveenias ja Hispaanias” (JUST/2014/SPOB/AG/VICT/7469)

Mari-Liis Mänd

Projektijuht

MTÜ Eesti Abikeskused