Eestis toimus VICT projekti esimene töökohtumine

Eestis toimus VICT projekti esimene töökohtumine ehk juhtkomitee koosolek. Kohtumine toimus MTÜ Eesti Abikeskuste korraldusel 19. kuni 20.01.2016.

Koosolek algas kohtumisega Sotsiaalkindlustusametis, kus ohvriabiüksuse juht Olle Selliov tutvustas partneritele Eestis toimivat ohvriabi süsteemi ja põhimõtteid sh lastele pakutavaid võimalusi, andes ülevaate üksuse struktuurist ja teenustest, mida nad pakuvad üle Eesti.

Koosolek jätkus MTÜ Eesti Abikeskused eestvedamisel ja ruumides esmalt omavahelise tutvumisega ning organisatsioonide tutvustamisega. Sellele järgnes täpsem ülevaade projektist, projekti eesmärkides ja tegevustest. Selgitati ja arutleti läbi kõik töörühmade tegevused ning nende eest vastutajad.

Euroopa Liidu kaasrahastatud projekt “Tugiteenused vägivalda kogenud lapsohvritele Eestis, Soomes, Sloveenias ja Hispaanias” (JUST/2014/SPOB/AG/VICT/7469)

Mari-Liis Mänd

Projektijuht

MTÜ Eesti Abikeskused