1220 uus logo

MTÜ Eesti Abikeskused koordineerib läbi oma tütarettevõtte Arstlik Perenõuandla OÜ alates 2005.aastast perearsti nõuandetelefoni 1220 meditsiinilist nõustamisteenust.

Perearsti nõuandetelefon 1220 on osa üldisest Eesti tervishoiusüsteemist ja mõeldud kõigile Eesti inimestele esmase konsultatsiooni andmiseks inimese tervist puudutavates küsimustes. Perearsti nõuandetelefon on ellu kutsutud selleks, et lihtsustada nõu ja abi saamist perearstilt ka sellel ajal kui teie enda perearst ei ole kättesaadav või kui te arvate, et teie terviseprobleem ei vaja perearsti poole pöördumist. Nõuandetelefonilt 1220 saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes.

Perearsti nõuandetelefon 1220:

- on üleriigiline ööpäevane meditsiinilise nõustamise telefon

- annab teile nõu eesti ja vene keeles, ka siis, kui teie perearst ei ole kättesaadav

- telefonilt saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes

- helistamisel ei tuvastata helistaja isikut ja see teenus on kättesaadav ka ravikindlustuseta inimestele

Lepingupartner on Eesti Haigekassa.

Lisainfo: www.1220.ee