LASTEABITELEFON 116111. KADUNUD LASTE TELEFON 116000

 Lasteabi                        116000 logo v                sotsmin 3lovi est                                            

MTÜ Eesti Abikeskused koordineerib läbi oma tütarettevõtte Arstlik Perenõuandla OÜ lasteabitelefoni 116111 ja kadunud laste telefoni 116000 tegevust. Mõlema telefoni kaudu pakutakse helistajale sotsiaalset nõustamisteenust. EL liikmesriikide sidekomitee on kiitnud heaks eelnõu, mis käsitleb kombinatsiooniga 116 algavate telefoninumbrite reserveerimise sotsiaalset väärtust omavate ühtlustatud teenuste jaoks Euroopas. Number 116111 on Euroopa Komisjoni poolt reserveeritud laste abitelefoni jaoks ning number 116000 kadunud laste telefoni jaoks.

 

LASTEABITELEFON 116111

Eestis käivitati lasteabitelefoni teenus 01.01.2009 Sotsiaalministeeriumi rahastamisel. Alates 01.01.2016 hakkab kehtima Eestis uus Lastekaitseseadus, mille § 27 lg 1 kohaselt on abivajavast lapsest on kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest. Sama paragrahvi lg 2 toob välja, et abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116 111.

 

Mis on lasteabitelefoni eesmärk?

Lasteabitelefoni teenuse eesmärgiks on võimaldada kõigil isikutel teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamine vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset nõustamist ja vajadusel kriisinõustamist.

 

Kuidas lasteabitelefon töötab?

Lasteabitelefon töötab 24/7 ning on helistajatele tasuta ning soovi korral võib pöördumine jääda anonüümseks. Nõustamine toimub eesti, vene ning vajadusel ka inglise keeles. Lasteabitelefoniga saab lisaks telefonile ühendust võtta kodulehe kaudu, kus on olemas Chati võimalus (http://www.lasteabi.ee/), kodulehe kaudu on võimalik saata ka e-mail. Lisaks on olemas ka Facebook ja Skype ning Lasteabi äpp. Sarnaselt telefonile on ka need pöördumisviisid avatud 24/7. Lasteabitelefonis töötavad psühholoogid, sotsiaaltöötajad ning medõed. Parema teenuse tagamiseks kõned fikseeritakse.

Abivajava või hädaohus oleva lapse puhul on oluline kiire ja efektiivne koostöö erinevate spetsialistide vahel selleks, et tagada talle võimalikult kiire abi. Kui pöördutakse lasteabitelefoni, siis nõustajad selgitavad esmalt välja, kas piisab lihtsalt esmasest nõustamisest ning esmase info andmisest helistajale või on vajalik spetsialistide sekkumine ning nendele vajaliku info edastamine (nt politsei, lastekaitsetöötaja). Infot lastega töötavatele spetsialistidele on võimalik edastada anonüümselt, kuid kui pöörduja on nõus, siis edastatakse infot ka koos pöörduja kontaktidega.

 

Millistel juhtudel pöördutakse lasteabitelefoni?

 • Laste ja noorte omavahelised konfliktid ning probleemid koolis, kodus, huviringides;
 • laste ja lapsevanemate vahelised konfliktid ja tülid;
 • kiusamine kodus, koolis, huviringides/trennides ja internetis;
 • lapsekasvatamise küsimused;
 • lapse hooldusõiguse küsimused lahku läinud lapsevanemate puhul;
 • hooletusse jäetud laps;
 • telefonikõned, mis on seotud enesevigastamise või enesetapuga;
 • telefonikõned, kus laps on tarvitanud alkoholi/narkootikume või teeb seda keegi, keda ta teab;
 • küsimused laste interneti kasutamise teemadel;
 • füüsiliselt, emotsionaalselt või seksuaalselt väärkoheldud lapse puhul

Täpsem info ning muud kontaktid on võimalik leida Lasteabi kodulehel www.lasteabi.ee

 

KADUNUD LASTE TELEFON 116000

Kadunud laste telefoni 116000 teenus käivitus Eestis 2011. aasta algusest Sotsiaalministeeriumi rahastamisel. 116 000 on üleeuroopaline kadunud laste abitelefoni number. Kadunud laste telefonile 116 000 on võimalik teada anda kadunud lastest nii Eestis, kui ka mõnes teises Euroopa riigis.

 

Mis on kadunud laste telefoni eesmärk?

Kadunud laste telefoni eesmärk on anda esmased juhiseid situatsioonis käitumiseks, vajadusel pakuvad kriisinõustamist ning emotsionaalset tuge nii täiskasvanutele, kelle lapsed on kaduma läinud, kui ka noortele, kes on kodunt ära jooksnud või kes on eksinud.

 

Kuidas lasteabi telefon töötab?

Telefon 116000 on avatud 24/7 ja on kõigile helistajatele tasuta. Kõnedele vastatakse nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Helistada võib ka siis, kui mõeldakse kodunt minema jooksmise peale või kodust on juba minema joostud ning soovitakse kellegagi rääkida. Sarnaselt lasteabitelefonile on ka kadunud laste telefoniga võimalik ühendust võtta lisaks helistamisele ka läbi kodulehe, e-maili, Chati või Skype kaudu. (http://www.116000.ee/et/ ) Nimetatud pöördumisviisid on samuti avatud 24/7. Sarnaselt lasteabitelefonile töötab ka kadunud laste telefonis 7 nõustaja-konsultatnti, kes vastavad igapäevaselt ööpäevaringselt pöördumistele, kas siis telefoni, skype või online nõustamise teel. Nõustajad on erineva haridusliku taustaga, kas psühholoogia, sotsiaaltöö või meditsiini alal, ja on lisaks läbinud erinevaid täiendkoolitusi ning omavad pikaajalist valdkonnas töötamise kogemust. Lisaks töötavad lasteabitelefonis veel lastekaitsetöö ekspert ja projektijuht, kes vastavad e-kirjadena saabunud pöördumistele ning võtavad nõustaja-konsultandilt vajadusel üle keerukamate pöördumiste lahendamise.

 

Kes on kaudnud lapsed?

 • kodust või hoolekandeasutusest ära jooksnud lapsed
 • vanema(te) poolt röövitud
 • kurjategijate poolt röövitud
 • ära eksinud, vigastatud või muul moel kadunud lapsed
 • kaduma läinud alaealised
 • saatjata sisserändaja.

Täpsemat infot ja muud vajaliku infot leiab Kadunud Laste kodulehelt http://www.116000.ee/et/