Piiriülene lastekaitsetöö

norden logo

Projekti rahastatakse
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Läänemere
piirkonna Vabaühenduste Toetusprogrammist.


Piiriülene lastekaitsetöö

 

Juba üle kümne aasta on Eesti kodanikud saanud kasutada Euroopa vaba liikumise õigust, valides omale sobivamat elu ja töökohta. Sellel on kindlasti positiivseid mõjusid, kuid esineb ka probleeme. Rännates ühest riigist teise, aga pööramata tähelepanu oma uue elukohaks valitud riigi lastekaitse küsimustele, võib pere oma laste heaolu küsimusi erinevalt tõlgendada. Samas on lastel õigus kaitsele igasuguse vägivalla, väärkohtlemise ja hooletusse jätmise eest. Samuti on lastel õigus olla kaitstud perest eraldamise eest, välja arvatud juhul, kui pädevad asutused otsustavad, et eraldamine on vältimatu ning toimub lapse huvides. Igal lapsel on õigus ohutule elule ja hoolitsusele. Keerulistes olukordades vajavad lapsed tingimusteta kaitset ja nende pered ja lähedased asjakohast nõustamist. Piiriülene lastekaitsetöö juhtumi puhul on tegemist olukordadega, kus abivajav laps või üks lapsevanem on pärit, resideerus või elab endiselt välismaal.

 

Vaata lisaks:
Abiks spetsialistile

Abiks lapsevanemale

Piiriülesed juhtumid lastega,
peale vanemate lahkuminekut

Kasulikud lingid

Lasteabitelefon 116111 ja Kadunud laste telefon 116000