Riskihindamise küsimustik

Palun vastake kõigile küsimustele.

1. Kas inimesel on negatiivne suhtumine?

Ei

osaliselt jah

jah2. Kas inimesel puudub isiklik tugi?

Ei

osaliselt jah

jah3. Kas inimese plaanid ja mõtted on ebarealistlikud?

Ei

osaliselt jah

jah4. Kas inimene on ebastabiilne?

Ei

osaliselt jah

jah5. Kas inimesel on stress?

Ei

osaliselt jah

jah6. Kas inimesel on probleem töö leidmisega?

Ei

osaliselt jah

jah7. Kas inimesel on probleeme alkoholi / narkootikumide kuritarvitamisega?

Ei

osaliselt jah

jah8. Kas inimese suhte-elu on ebastabiilne?

Ei

osaliselt jah

jah9. Kas inimesel on eelnev vägivaldne ajalugu?

Ei

osaliselt jah

jah10. Kas vägivallatsemine algas inimesel varases nooruses?

Ei

osaliselt jah

jah11. Kas inimesel on diagnoositud vaimuhaigus?

Ei

osaliselt jah

jah12. Kas inimesel on diagnoositud psühhopaatia?

Ei

osaliselt jah

jah13. Kas inimest on noorelt väär koheldud?

Ei

osaliselt jah

jah14. Kas inimesel on isiksusehäired?

Ei

osaliselt jah

jah15. Kas inimene ei ole oma varasemas elus allunud talle määratud käitumiskontrollile?

Ei

osaliselt jah

jah16. Kas inimene on alaarenenud?

Ei

osaliselt jah

jah17. Kas inimesel on raske  vaimuhaiguse aktiivsed sümptomid?

Ei

osaliselt jah

jah18. Kas inimene ei allu ravile?

Ei

osaliselt jah

jah19. Kas inimesel on kokkupuude destabiliseerivate nähtustega?

Ei

osaliselt jah

jah
Spämmivastane kontrollküsimus: Mitu silma on tavaliselt inimesel?

 

Mure või küsimuste korral palun kontakteeruge anonüümsel nõuandetelefoni numbril 6665120 tööpäeviti kell 18.00-22.00