Norden Lastekaitse

logofail 20091211 1672620971

Aastatel 2014-2015 viib MTÜ Eesti Abikeskused ellu projekti "Kodanikuühiskonna organisatsioonide võimekuse parandamine lastekaitse valdkonnas".

Projekti tulemusel on paranenud Eesti, Soome ja Venemaa tegutsevate valitsusväliste organisatsioonide võimekus lastekaitse ja laste heaolu
valdkonnas igas riigis piiriüleste juhtumite haldamisel ja lahendamisel.

Selleks viiakse projekti raames ellu 5 tegevust: 1. Võrdlev analüüs, 2. Praktiline käsiraamat, 3. Tegevuskava, 4. Koolitused, 5. Elektroonilised lahendus.

Projekti viiakse ellu 3 partneri koostöös - MTÜ Eesti Abikeskused (Eesti), Soome Röövitud Laste Assotsiatsioon (Soome) ja Lapsed - Meie Tulevik (Venemaa).

Projekti rahastatakse Põhjamaade Ministrite Nõukogu Läänemere piirkonna Vabaühenduste Toetusprogrammist.