Moldova lasteabitelefon

arengukoostoo est rgb vaike

Projekti üldeesmärgiks on paranenud lastekaitsealane võimekus Moldovas ning lastekaitseteenuste kättesaadavus.

Projekti otseseks eesmärgiks on arendada välja Moldovas üle-riigiline lasteabi info ja nõuandetelefon, mis pakub valdkondliku nõustamisteenust kõigi seonduvate probleemide puhul, kasutades üle-euroopalise lasteabi infotelefoni 116 111 tööpõhimõtteid ja –mudelit.

Projekti tegevused on:

  • Moldova partneri esindajate õppereis Eestisse tutvumaks Eestis toimiva üleriigilise lasteabi info- ja nõuandetelefoniga 116 111
  • Nõustamise aluseks olevate lastekaitse valdkonna algoritmide modifitseerimine, tõlkimine ja Moldova riigispetsiifiliste algoritmide loomine
  • Üleriigilise lastekaitse valdkonna nõuandetelefoni tehnilise lahenduse arendamine Moldovas
  • Telefonipõhist nõustamist võimaldavate kõnekeskuse töökohtade varustatuse täiendamine Chişinăus
  • Lastekaitse valdkonna nõuandetelefoniteenuse osutajate koolitamine Moldovas
  • Avalikkuse teavitamine lastekaitse valdkonna nõuandetelefoniteenuse olemasolust Moldovas

Projekti juhtpartneriks on MTÜ Eesti Abikeskused ja Moldova-poolseteks partneriteks MTÜ La Strada ja Moldova Sotsiaalministeerium.

Projekti rahastab Eesti Vabariigi Välisministeerium arengukoostöö programmi vahenditest.