Töötukassa sõltuvusnõustamine

Teenuse eesmärk on tõsta Töötukassa alkoholisõltuvusega klientide tööhõivevõimet. Selleks viiakse läbi teenusele suunatud alkoholisõltlaste nõustamine, mis aitab neil sõltuvusest vabaneda või see kontrolli alla saada. Nõustamise käigus leitakse koostöös kliendiga talle sobivad lahendused tema elus tekkinud pingetele ja probleemidele, et ta saaks parandada oma toimetulekut elus ja töö leidmisel. Nõustamise tulemusena on sihtgrupi liikmed vabanenud alkoholisõltuvusest või on astutud olulisi samme selle kontrolli alla saamiseks, sh tehtud ettepanekud edasisteks tegevusteks, mida konkreetne sihtgrupi liige vajab.

Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonnas registreeritud alkoholisõltuvusega klientidel on käesoleva teenuse raames õigus saada sõltuvusnõustamist. Kliendi vajaduse sõltuvusnõustamise järele otsustab Töötukassa konsultant koostöös kliendiga. Pärast vajaduse väljaselgitamist teavitab Töötukassa konsultant teenusepakkujat vastuvõtule suunatud kliendist. 

Nõustamise peamiseks metoodikaks on tulenevalt nõustamise eripärast ja ühele kliendile eraldatud ajamahust lahenduskeskne lühiteraapia, mis keskendub konkreetsele kliendi probleemile (alkoholisõltuvus) ja kasutab individuaalse lähenemise baasilt konkreetst sekkumist. Kasutatakse motiveerivat intervjueerimist. Nõustamisel keskendutakse vähem sellele, millest probleem otseselt alguse sai ning tuvastatakse tegureid, mis käesoleval hetkel probleemi alal hoiavad ja takistavad muutust. Nii on sihtrühma arvestades tagatud kõige efektiivsem sekkumine ja probleemi lahendamine.

Projekti kestvus 02.01.2015 kuni 31.12.2015.