Lõimumisdialoogi platvormide tugevdamine

CB logo colour low72EU with references colour low72

Aastatel 2012-2013 viis MTÜ Eesti Abikeskused ellu projekti „Lõimumisdialoogi platvormide tugevdamine 2012–2013" (Strengthening Integration Dialogue Platforms ehk SIDP) eesmärk oli soodustada ühise ruumi kasutamist ja tegevusi, mille raames sisserännanud (sh kolmandate riikide kodanikud) ning etnilised vähemused suhtlevad vastuvõtvate ühiskondadega Läänemere riikides. Projekti tulemusel suurenes nõuandvate kogude roll ja kodanikekonna kaasatus sisserändajate lõimumise poliitikas.
Projekti rahastati Euroopa Liidu Kesk-Läänemere INTERREG IVA programmi 2007–2013 raames.
Projekti veebileht asub aadressil http://sidp.abikeskused.ee/