MTÜ Eesti Abikeskused viib ellu projekti „Tugiteenused vägivalda kogenud lapsohvritele Eestis, Soomes, Sloveenias ja Hispaanias“

Perioodil 16.november 2015 kuni 15. veebruar 2017 viivad MTÜ Eesti Abikeskused koostöös partneritega ellu projekti „Tugiteenused vägivalda kogenud lapsohvritele Eestis, Soomes, Sloveenias ja Hispaanias“. 

Projekti partneriteks on Sotsiaalkindlustusameti ohvriabiüksus Eestist, Vägistamise kriisikeskus Tukinainen Soomest (Finnish Rape Crisis Centre Tukinainen), MTÜ Logout Sloveeniast (Slovenian Nora Institute) ja Polibienestar Uurimis Instituut Valencia Ülikool Hispaaniast (Spanish Research Institute on Social Welfare Policy at the Valencia University).

Projekti üldine eesmärk on partnerriikide võimekuse ja pädevuse parandamine, et aidata ja toetada lapsi, kes on sattunud vägivalla ohvriks või kes on vägivalla tunnistajaks. Projektitegevustega on võimalik aidata kaasa lapsohvritele suunatud tegevuste paremaks teadvustamiseks, koolitada spetsialiste, saada rahvusvahelisi kogemusi, koostada juhend- ja teavitusmaterjale. Allpool on kirjutatud lahti olulisemad projektitegevused:

  • projektjuhtimine ja koordineerimine
  • projekti töökohtumised ja kogemuste jagamine
  • siseriiklik situatsiooni analüüs - lapsohvrite toetamise võimalustest erinevate seotud osapoolte koostöös  (milliseid võimalusi pakutakse, kes on koostöövõrgustiku liikmed jms)
  • situatsiooni analüüs rahvusvahelisest koostööst - ülevaade toimivast süsteemist seotud osapoolte vahel, (milliseid võimalusi pakutakse, kes on koostöövõrgustiku liikmed jms)
  • koolitusvajaduste hindamine – millised on lapsohvritega kokku puutuvate spetsialistide koolitusvajadused (millistel teemadel ja millisele sihtgrupile)
  • koolitused spetsialistidele -  koostöövõrgustiku arendamiseks ja võimekuse tõstmiseks (koolitused igas riigis, kokku 185 osalejat – 50 Eestis, 50 Sloveenias, 60 Soomes, 25 Hispaanias)
  • ühiskoolitus projekti partneritele – koostöö võimekuse tõstmine, parimate praktikate vahetamine
  • lõpu konverents 60 kuni 100 osalejale
  • teavitustegevused – kajastuse teemavaldkonnas  
  • veebiplatvorm - kuhu koondatakse projekti info ja materjalid (partnerriikide keeltes ja lisaks inglise keeles)

Euroopa Liidu kaasrahastatud projekt “Tugiteenused vägivalda kogenud lapsohvritele Eestis, Soomes, Sloveenias ja Hispaanias” (JUST/2014/SPOB/AG/VICT/7469)