Eesti Abikeskused

MTÜ Eesti Abikeskused loodi 1998. aastal. Eesti Abikeskused on läbi nende aastate tegelenud erinevate sotsiaalsete suunitluste projektidega. Eesti Abikeskustes ja tema seotud ettevõttes töötab kokku 40 inimest. Eesti Abikeskuste missiooniks on ennetada ja lahenadada inimeste sotsiaal- ja terviseprobleeme.

MTÜ Eesti Abikeskused on Eesti Demokeskuse liige, samuti on ta partner Terviseedenduse ja taastusravi kompetentsikeskuses, mille juhtpartner on Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledz, ning Medicine Estonia klastris, mida juhib MTÜ Teenusmajanduse Koda.

MTÜ Eesti Abikeskused suurimad koostööpartnerid on läbi aegade:


Asutuse põhikirja leiad siit

Asutuse organigrammi leiad siit

2015. majandusaastaaruande leiad siit

2014. majandusaasta aruande leiad siit

2013. majandusaasta aruande leiad siit

2012. majandusaasta aruande leiad siit

MTÜ Eesti Abikeskused lähtub oma töös vabaühenduste eetikakoodeksist, eetikakoodeksi leiad siit